Lager og distribusjonslager

Øk din lagereffektivitet

Automatiser deg til økt effektivitet og mer lagerplass med full- eller semiautomatiske lagerautomater fra Kardex Remstar.

 

En effektiv logistikk er essensielt for å kunne drive et salgs- eller distribusjonslager. Med full- og semiautomatiske lagerautomater fra Kardex Remstar er du sikret full fleksibilitet og høy effektivitet.

Våre lagerautomater tilpasses alltid det aktuelle lageret og de varetyper som skal håndteres. Man er ikke låst fast på et spesifikt lagerlayout, men kan fortløpende tilpasse og skallere automatene etter virksomhetens utvikling.

 

I forhold til tradisjonelle lagerreoler eller lagermessaniner sparer du mellem 70 og 90 % gulvareal, og samtidig har du mulighet til å utnytte lokalets fulle høyde. Det betyr optimal utnyttelse av ofte begrenset plass og mulighet for å ha flere varer på lager uten å skulle binde opp midler i et eksternt lager.

Samtidig er automatene lette å bruke og gir forbedret ergonomi for medarbeiderne, fordi varene kommer til dem, ikke omvendt. Den enkle og intuitive betjeningen gjør det lett å lære opp nye medarbeidere og vikarer i bruk av automatene.

 

Fordeler med en Kardex Remstar løsninger

  • Øk din lagereffektivitet med en faktor på 2-4
  • Spar 70-90 % på plass i forhold til lagerreoler
  • Moderne lagerstyringssoftware med mange unike funksjoner for økt plukkeffektivitet, lagerutnyttelse og fleksible prosesser
  • Enkle systemopplæring av vikarer og ny ansatte
  • Enkel integrasjon med din virksomhets eksisterende host-system. Kardex Remstars løsninger er kompatible med bl.a. Axapta, Magento, Navision, SAP, Consafe mf.

 

Referenser

Kardex Remstar har som markedsledende leverandør av lagerautomater leveret mer enn 1.000 installasjoner i Norge og 140.000 installationer på verdensplan. Handelsvirksomheter og distribusjonslagre er et av våre største kundesegmenter.

 

 

Jørn Petersen, Abena logistik:

 

"Investeringen i Kardex Remstar ga oss muligheten til å øke våres salg uten å ansette flere medarbeidere. Vi har virkelig fått veldig mye ut av denne investeringen."

 
OK