Sykehus

Lagerautomater til fremtidens sykehus

Med lagerautomater fra Kardex Remstar kan du rent og sikkert oppbevare varer, frigjøre personalets tid til pasientpleie og sikre bedre plass til pasientene.

 

Bedre utnyttelse av sykepleierensr tid og bedre forhold for den enkelte pasient. Det er to av fordelene ved å benytte Kardex Remstar lagerautomater til oppbevaring av diverse artikkler på sykehus.

 

Dimensjonene på våre lagerautomater skreddersys til hver enkelt oppgave vi skal løse. Vi kan levere både lagerautomater til hver enkelt avdeling eller som et ledd i en samlet lager- og logistikløsning til hele sykehuset. Vi leverer også lagerautomater, som kan romme sykehussenger.

 

Frigjør plass og ressurser

En Kardex Remstar lagerautomat bruker kun 9-10 m2 i reel gulvplass, men kan være opp til 38 meter høy og kan bygges både innvendig og utvendig på bygningen. 38 meter er verdens høyeste lagerautomat, som Kardex har flere referenser på. En sånn lagerautomat kan godt innholde mer enn 600 m2 på kun 9-10 m2 gulvareal.

 

I nederste etasje håndteres innlagring og varemottak. Herfra transporteres varene opp til hver enkelt etasje. Via et personlig login har personalet kun adgang til artikklene som er relevante for netopp deres avdeling.

 

En lagerautomat fra Kardex Remstar kan både fungere som lagerenhet for sentral lageret, eller lager for enkelte sykehusavdeling, kan også benytts som en transportenhet mellom de forskjellige etasjene.

 

Fordelene med Kardex Remstar lagerautomat

  • Spar 70-90 % på plass i forhold til lagerreoler. En 38 meter høy lagerautomat med et gulvareal på 9-10 m2 kan inneholde 600 m2 lagerareal og 140 m3 volum
  • Artikklene er låst inne og er kun tilgjengelig med et personal-login
  • Mindre tid på vareplukk og transport og mer tid til pasientene. Varene kommer automatisk til de ansatte – ikke omvendt
  • Muligheten for oppbevaring av artikklene i et klimastyrt og sterilt miljø
  • Intuitiv og enkel betjening for sykepleiere og lager personalet

 

Referanser

Kardex Remstar har som markedsledende leverandør av lagerautomater leveret mer enn 1.000 installasjoner i Norge og 140.000 installationer på verdensplan. Vi har mange års erfaring med leveranser av lagerautomater til sykehuser i hele Norden, for eksempel Hillerød Hospital, Karlstad Sykehus, Odense Universitetshospital og North Karella.

 

I forbindelse med en ombyggning av Kolding Sykehus har Kardex Remstar for eksempel leveret en 36 meter høy søyle basert maskin, som går opp igjennom hele sykehuset og har en åpning inn til hver avdeling.

 
OK