13 måter for å bli mer effektiv i i 2013

Kardex Power Pick Global lagerstyringssoftware

13 er for mange et ulykkestall. Men året 2013 kan også bli året hvor du få mer effektiv materialhåndtering i din virksomhet.13 er for mange et ulykkestall. Men året 2013 kan også bli året hvor du få mer effektiv materialhåndtering i din virksomhet. Vi fra Kardex-Remstar har 13 gode tips til hvordan.

Mange har spådd at 2013 kan bli ett dårlig år i mange bransjer. Da er det kanskje rett tid å se litt på hvor effektive man er i sin materialhåndtering. Rett og slett spørre seg selv hvordan man kan bli mer effektiv og få gjort mer med mindre ressursbruk. Litt mindre av det ene og litt mere av det andre kan være en perfekt oppskrift for å optimere og effektivisere materialflyten. Resultatet er lavere driftskostnader og høyere produktivitet.


Her kommer våre 13 tips til hvordan man kan få mest mulig ut av materialhåndteringen:


1. Mer deler på mindre plass:
Har du for liten plass finnes det gode alternativer til å bygge ut. Hvorfor rett og slett ikke utnytte den plassen du har mer effektivt? Smarte bedrifter i dag ser verdien i å utnytte hver kvadratemeter best mulig. De fleste velgere lagerautomater til dette formålet. Både paternostre og heisautomater tilbyr ekstremt kompakt lagring - og kan frigjøre inntil 90% gulvplass.

2. Høyere produktivitet og effektivitet med færre ansatte: Går de ansatte på kryss og tvers i lokalet for å plukke gods, så er det gode muligheter for å øke produktiviteten. Om godset bringes til operatøren, kan man ekspedere flere ordre på mindre tid, og dermed levere mer med mindre arbeidskraft.

3. Mer nøyaktig og mindre feil: Ingen av oss er vel perfekte. Rett teknologi kan allikevel hjelpe oss til å gjøre færre feil. Med "pick to light teknologi" kan du redusere plukkefeil så og si til 0. Lys leder plukkeren til den eksakt rette lokasjonen, viser antallet som skal plukkes og bidrar til så og si 100% nøyaktighet.


4. Mer plukking og mindre gåing:
Analyserer du tiden en plukkoperatør bruker på å gå og å lete, blir du overrasket. Dette er rett og slett bortkastet tid som heller bør brukes til mer verdiskapende aktiviteter, som for eksempel pakking og merking. Investerer man i lagerautomater som levere godset til plukkeren, eliminerer man så og si denne sløsingen med tid. Man får mer tid til å plukke.


5. Leverer flere ordre på kortere tid:
Å splitte ordrene i batcher reduserer plukketid og øker produktiviteten. Plukker man en og en ordre må man gå til lokasjoner for gods med høy omløpshastighet mange ganger. Dette er som regel sløsing med tid. Ved batchplukking plukker man flere ordrelinjer med den samme varen fra den samme lokasjonen samtidig. Dermed sparer man tid.


6. Mer automatisering og mindre manuelt arbeid:
Å behøve å gå rundt på lageret med manuelle plukklister er unødvendig. Med RF scannere, "pick to light" teknologi , dynamiske plukkeløsninger er plukklister på papir blitt helt overflødige. Med lagerstyringssoftware, slik som Kardex Power Pick Global, kan alle transaksjoner håndteres elektronisk, integrert med "pick-to light" og lagerstyringsrapporter kan genereres.


7. Bedre sikkerhet med mindre svinn:
Lagres produktene i hyller eller reoler, er risikoen for nasking eller tyveri stor. I lagerautmater har man dører som hindrer tilgang til lagret gods. Lagerstyrigssoftwaren, Kardex Power Pick Global, overvåker alle transaksjoner og kan tilby brukeren detaljerte rapporter.


8. Bedre sikkerhet og færre ødeleggelser:
Gods som lagres i tradisjonelle hyller eller reoler, er eksponert for omgivelsene og kan bli ødelagt. Bruker man lagerautomater, lagres godset inne i maskinen på individuelle hyller, kasser eller esker. Dette reduserer risiko før ødelagt gods og svinn.


9. Mer inntektsbringende aktivitet og mer lagerplass:
Lagerautomater kan frigjøre opptil 90% gulvareal. Frigjort areal kan benyttes til mer inntektsbringende aktiviteter, som f.eks mer produksjon eller økt kvalitetskontroll.


10. Mer orden og bedre kontroll:
Det er både vanskelig og tidkrevende å finne ut hvor hver enkelt artikkel skal lagres slik at man utnytter både plassen og ressursene best mulig. Kardex Power Pick Global lagerstyringssoftware optimerer plassutnyttelsen ved å rettlede operatøren hvor godset bør plasseres for best mulig orden og mest mulig kompakt lagring.


11. Mindre energi gir bedre miljø:
Trenger man mer plass er det å utnytte eksisterende areal bedre et meget miljøvennlig alternativ ti å bygge nytt. Paternostre og heisautomater kan bidra til å frigjøre opptil 90% gulvareal. Man kan lagre mer og bruker mindre energi til oppvarming og lys Resultatet er mindre enrgiforbruk og lavere vedlikeholdskostnader.


12. Bedre ergonomi gir lavere sykefravær:
Lagerautomater reduserer behovet for å gå rundt i lokalene, for å bøye seg, lene seg og strekke seg. Aktiviteter som ved plukking fra tradisjonelle hyller og reoler ofte kan påføre skade i rygg, skuldre og nakke. Når godset bringes til plukkeren i rett ergonomisk høyde, tilpasset den enkelte operatør, reduseres riksen for skade og sykefravær betydelig.


13. Mer suksess med mindre stress:
Kanskje 2013 blir året nettopp din bedrift revurderer effektiviteten i materialflyten. Lagerautomater gir raskere, mer nøyaktig og kostandseffektiv plukking. Dermed er du sikret mer suksess med mindre stress!

Kardex Norge AS er en bedrift i Kardex konsernet. Konsernet er en global ledende leverandør av lagersystemer for produksjon, distribusjon, lager, kontor og institusjoner. Ønsker du å vite mer om mulighetene med lagerautomater, er det bare å ta kontakt med oss på 63 94 73 00.

 
OK