Axis Communications AB

Axis – Lagerets lyspunkt for sikker lagring!Axis har siden man flyttet til nye lokaler investert i en Shuttle XP heisautomat og et Megamat paternosterverk.
Tanken var først og fremst å lagre komponenter som tidligere ble lagret i småvarereoler på en kompakt måte. Men i dag håndterer man mange artikler med høy verdi, disse lå tidligere stablet i kartonger og på pal i pallreoler.


”En liten forurensende bit fra kartonger eller paller kan raskt bli veldig kostbart!”, sier  Håkan hos Axis. Nå lagres artiklene sikkert og beskyttet på hyller i heisautomaten. Alt plukk foregår i ergonomisk høyde. Sikkerhetslageret for artiklene med veldig lang ledetid er noe som Axis også vurderer som kritiske og verdifulle artikler.


Softwaren Kardex PPG Order Processor holder full kontroll på artiklene. Alt håndteres nøyaktig og oversiktelig. Lokasjonene er delt inn med det fleksible Sumo boks systemet. Et integrert posisjonslys (Matrix list) viser tydelig lokasjon og artikkel som skal plukkes eller legges inn i maskinene. Begge Kardex maskinene har et CO2 brannslukningssystem i maskinenes elektronikk skap. Alt for å eliminere skade på lagrede varer.


Maskinene er utstyrt med plexiglass og LED lys i heis sjakten for å vise hvordan maskinene fungerer.


Dette har blitt lagerets lyspunkt!


Axis er en IT bedrift som tilbyr nettverksvideoløsninger til det profesjonelle markedet. Bedriften er en global markedsleder innenfor nettverksvideo og en drivende kraft bak overgangen fra analog til digital videoovervåkning. Axis sine produkter er rettet mot sikkerhetsovervåkning og fjernovervåkning basert på innovative og åpne tekniske plattformer. Axis er en Sverige baseret bedrift med kontorer i mer enn 20 land og har partnere i mer enn 70 land. Axis ble grunnlagt i 1984 og er notert på NASDAQ.


Axis forretningsidé
Axis forretningsidé er å tilby markedet intelligente nettverksbaserte produkter og løsninger for profesjonelle installasjoner. Bedriften sikter i hovedsak mot det raskt voksende markedet for nettverksbaserte videoløsninger.

Laste ned brosjyre


 
OK