Bertel O. Steen Bergen Minde

frigjorde 85% gulvareal med lagerautomater fra Kardex-RemstarBertel O. Steen Bergen Minde flytter i løpet av våren 2012 den korte veien fra dagens lokaler i Fabrikkgaten 6 til Kanalveien 51 i Bergen. Der flytter de inn i Rema 1000 sine gamle lager lokaler. Her får Bertel O. Steen Bergen Minde flotte lokaler med god eksponering, og meget godt egnede lokaler for å drive bilforretning i fremtiden. Det er gjort store endringer i bygget, fra å være et distribusjonslager til å bli en topp moderne bilforretning. For å utnytte lokalene maksimalt er det installert en Kardex Megamat RS 350 paternosterhttp://www.kardex.com/typo3/#_msocom_2. Denne er plassert inne i bruktbilavdelingen, med arbeidsåpningen inn igjennom veggen til delelageret. Den leverte paternosterenhttp://www.kardex.com/typo3/#_msocom_3 gir Bertel O. Steen Bergen Minde 154m2 lagringsareal på kun 5,81 m2 gulvflate. Paternosterenhttp://www.kardex.com/typo3/#_msocom_4erstatter småvarereoler som ville fylt mer enn 50 m2 gulvareal, og frigjør dermed mer 44 m2 til andre formål.

http://www.kardex.com/typo3/#_msoanchor_2

 
OK