Drive-in supermarkeder sprer seg raskt i Europa

Lagerautomater sikrer lønnsom internetthandel med dagligvarerInternetthandel med dagligvarer i såkalte ”drive-in supermarked” sprer seg raskt i Europa. Suksess på lang sikt krever imidlertid at internlogistikken automatiseres.


Internetthandel er i sterk vekst.  Med nåtidens tidsklemme har vi ofte liten tid å bruke på shopping , og handler mye mer på internett enn tidligere.  For å sikre lønnsomhet i internetthandel med dagligvarer er det forretningsmodellen  ”drive-in supermarked” som viser seg å være best.


I Tyskland  kan kundene i dag bestille dagligvarer online og plukke de opp på et tyvetalls steder.  Rewe, Edeka, og Globus tilbyr i dag slike ”drive in supermarked”. Kundene bestiller rett og slett på nettet, kjører innom ”drive in supermarkedet” på vei hjem fra jobb, stopper i 5 minutter og får plassert varene i bilen.  De fleste slike opphentingspunkter plassert på trafikk-knutepunkt hvor mange passerer til og fra jobb.


Utviklingen av drive-in supermarked i Europa


I Tyskland er ”drive-in supermarked” et relativt nytt fenomen.  Frankrike er faktisk det Europeiske landet som er lengst fremme her, og som er verdensledende innen internetthandel med dagligvarer . I Frankrike er det mer enn 2000 supermarked som selger dagligvarer, og antallet øker fortsatt.  Alle de store franske dagligvarekjedene som ennå ikke har satt i gang, vurderer nå drive-in løsninger. England følger rett etter Frankrike, og vi ser stadig flere land komme etter. USA, McDonalds sitt hjemland er normalt en trendsetter på drive in konsepter, men ligger etter når det gjelder dagligvarer.


Det at drive-in løsninger utvikler seg forskjellig i ulike land skyldes folks vaner og preferanser, men også markedsbetingelsene i det enkelte land.  Franskmenn er ikke redde for online shopping, og bruker kreditkort over alt.  Frankrike er også kjent for gode kulinariske opplevelser, og det ser ut til at franskmenn liker å handle mat og dagligvarer på nettet.  I Tyskland er det et godt utvalg av  lavpriskjeder.  Kundene finner fornuftig prisede varer rett rundt hjørnet uten å måtte bruke tid i store shoppingsentere for å gjøre den daglige handelen.  Her ser det ikke ut til at det ikke legges like mye vekt på nye innovative løsninger.


Suksessfaktorer


Drive in supermarked er først å fremst avhengig av at kundene er villig til å handle på internett. Videre er man  avhengig av korrekt lokasjon på opphentingspunktet, et godt utvalg av kvalitetsprodukter, topp service, og konkurransedyktige priser. For varig lønnsomhet viser det seg at  drive-in supermarkedene må automatisere ordre og plukkeprosessen.  Handlingen starter med at kundene bestiller varene via en Web-shop.  Webshopen har en interface til ERP-sytemet i supermarkedet, eller til kjedens hovedkontor som genererer en orde.  Kundens ordre overføres så til lageret for plukking.


Prosedyren som da fremdeles ofte praktiseres, er at butikkansatte går eller løper kilometervis langs tradisjonelle hyller og plukker varer i en handlevogn eller kurv.  Stadig flere franske  drive-in supermarkeder innser at dette ikke er effektivt nok, og har begynt å automatisere internlogistikken ved hejlp av lagerautomater.  


En standard lagerstruktur består av  følgende soner: Tørrvarer, ferskvarer, og frysevarer.  Akkurat som i tradisjonelle supermarked er antallet varer, materialflyt og lagerkapasitet avhengig av arealet som er til rådighet.  Videre vil valget av lagerfasilitet avhenge av om man benytter et manuelt, delvis automatisert, eller fullautomatisert lagersystem. Takhøyden spiller også en rolle. Ved stor takhøyde benyttes vertikale karuseller eller heisautomater. Er det lav takhøyde benyttes horisontale karuseller.  Disse kan bygges opp til 4 meter i høyden og har en kapasitet til å lagre opp til 60 tonn. Flere automater kan inegreres og   konfigureres til å jobbe sammen. I området for tørrvarer kan for eksempel to plukkstasjoner med fire karuseller hver benyttes.  Dette er utprøvd i drive-in sektoren og sikrer hurtig plukking av mange forskjellige  høyfrekvente varer.


Automatisert internlogistikk


Lagerautomatene mottar som regel automatisk ordre fra ordresystemet,  eller fra plukklister som  lagermedarbeideren  skanner med en  strekkoddeleser.  Med engang systemet mottar plukkordren, starter karusellen  og bringer varen den korteste veien til portåpningen. Her plukker medarbeideren aktuell artikkel ved hjelp av posisjonslys, og bekrefter deretter at rett antall er plukket.  Medarbeideren snur seg rundt og ved hjelp av ”pick to light” system ser han hvor varen skal legges. Automatisering av store deler av den interne logistikken ved hjelp av lagerautomater kan i praksis benyttes over alt.  Effektiviteten sammenlignet med konvensjonelle reolsystemer  øker betydelig.


Slike løsninger optimerer intern logistikken på flere måter: karusellen finner automatisk korteste vei til neste vare, medarbeideren står aldri og venter, fordi karusellene alternerer på å levere varer til plukkestasjonen.  Medarbeideren plukker varer til flere ordre samtidig, såkalt multiordreplukking.  Det er også mulig at to medarbeidere plukker de samme ordrene samtidig ved hjelp av et flerfaget lys-system.


Det forventes en kraftig vekst i denne formen for dagligvarehandel i hele Europa. De som ligger i tet og som klarer å drive internetthandel med dagligvarer med lønnsomhet er de som har valgt å automatisere. Ikke minst fordi automatisering muliggjør vesentlig kortere tid mellom bestilling på nettet og opphenting. Så blir det spennende å se hvem som blir den første aktøren som starter ”drive-in supermarked” i Norge.

 
OK