Kardex Remstar lanserer ny versjon av Power Pick Global lagerstyringssystem

Kardex Remstar presenterer nå en revidert og “state of the art” versjon av lagerstyringssystemet Power Pick Global 3.1. Sammenlignet med foregående versjon har denne Microsoft.net baserte softwaren 45 nye funksjonaliteter. Programvaren har en modulær og fremtidssikker arkitektur, og bidrar til enda mer effektiv internlogistikk for kunden.Til forskjell fra mange andre lagerstyringssystemer, er Power Pick Global basert på Microsoft.net. ”På denne måten kan vi oppnå mye bedre ytelse med datamaskiner som er basert på Microsoft systemer, som stort sett er standarden i dagens lagre og distribusjonssenter.”, forteller software ansvarlig  Kardex Norge AS , Hallvard Bergsodden, samtidig som han forteller om fordelene ved Kardex Remstar sitt eget utviklede lagerstyringssystem. ” Resultatet er en mye raskere prosesserings hastighet og en feilfri kommunikasjon mellom IT systemene.

En annen nyhet i versjon 3.1 er det avanserte plukk displayet. Via pc skjermer, mottar operatøren tilleggs informasjon om produktene som skal plukkes. Dette kan for eksempel være et bilde av produktet eller en grafisk oversikt over lokasjonene produktet skal plukkes fra. ”Denne funksjonaliteten er nå en del av standard funksjonaliteten i 3.1 versjonen av Power Pick Global. Dette gjør plukkprosessen raskere og begrenser antall feil og misforståelser som kan oppstå under plukkprosessen. Og på toppen av dette, er prinsippet enkelt å forstå, også for operatører som snakker et annet språk”, oppsummer Bergsodden.

Power Pick Global skiller seg ut fra andre lagerstyringssystemer ved de store mulighetene for skalerbarhet, takket være den modulbaserte arkitekturen. Systemet er ikke bare tilpasset til lagersystemer levert av Kardex Remstar, men kan også benyttes og integreres mot standard reol systemer, til automatiserte lager produkter fra andre produsenter eller systemet kan benyttes til å kontrollere og styre lager som i dag er helt manuelle. I tillegg har Power Pick Global en grensesnitt modul som gjør det enkelt å sette opp et grensesnitt til overordnede ERP – og vertssystemer. Kommunikasjons teknologier som MDE, Pick to Light eller RFID er allerede integrert i systemet.

 
OK