Machinery

Komponenter, deler og verktøy – Lagres alltid sikkert og alltid innenfor en armlengdes avstandKontinuerlig økning i variasjoner av verktøy og deler, endrede markedskrav, konkurransesituasjonen krever mer fleksible prosesser. Mekanisk- og metall produksjon krever løsninger som er tilpasset arbeidsprosessene for å sikre fleksibilitet og fortjeneste.


Maksimal utnyttelse av lagerplass
Systemene fra Kardex Remstar tilbyr høy lagringstetthet og kan redusere behovet for gulvareal med opp til 85%. På denne måten frigjør vi plass i ditt lager.


Buffer for produksjon
Våre systemer muliggjør optimal plassutnyttelse for buffer av komponenter og deler for alle etapper av produksjonslinjen. Varer kan mellomlagres på hvilket som helst tidspunkt, så lenge som nødvendig for å sikre maksimal produksjonskapasitet.


Lagring av ulike varer
Den modulære konstruksjonen av våre lagerautomater kan enkelt bli tilpasset en bedrifts spesifi kke behov. Omkonfi gurering av hyller og brett for å møte nye behov er mulig på ethvert tidspunkt.


Logistikk er nøkkelen til suksess
Bedre ytelser, enda bedre servicegrad og enestående kvalitet – til en lavere kostnad?


Lagring, mellomlagring og forsyning av varer, deler og verktøy: ved et perfekt samspill mellom alle interne og inngående logistikk prosesser kan man oppnå en signifi kant økonomisk besparelse med Kardex Remstar. Vi kan tilby en komplett løsning og konsulenttjenester, som ikke bare vil resultere i en plass besparelse i lager og produksjon, men på samme tid også forbedre sikkerhet og transparente prosesser. Våre løsninger garanterer maksimal tilgjengelighet og minimale lagring og interntransports kostnader.


Les mer

More information:
Machinery 7 MB
 
OK