NTNU laboratorium fikk orden på ”rotet” og sparte plass med heisautomater fra Kardex.Institutt for Konstruksjonsteknikk ved NTNU, Materialteknisk laboratorium jobber med verifikasjonstesting av ulike konstruksjoner, både små og store. De analyserer om konstruksjonen lever opp til den standarden og tekniske krav som er satt, og tester konstruksjoner i betong, tre, stål og aluminium.

Kardex Norge AS  har nettopp montert en heisautomat av typen Kardex Shuttle XP 700 i dette laboratoriet.  Shuttle XP er lagerautomat av typen vertikal heisautomatog fungerer etter prinsippet «vare til person». ”Vi valgte XP 700, som er den kraftigste modellen i Kardex Shuttle XP familien”, forteller laboratorieleder ved MTI, Odd Kristian Nerdahl, ”fordi det på dette laboratoriet lagres mye tungt gods. Derfor ble heisautomatenogså levert med automatisk frontbord, slik at vi kan trekke hele brettet ut av portåpningen og lettere få tilgang til godset”, fortsetter han. ”Vi har nå muligheten til å heise tungt gods som skal inn i heisautomaten rett inn på brettet med vår traverskran, og slipper unna krevende tunge løft”.

”Det geniale med investeringen er at vi har kunnet utnytte en gammel sjakt i bygget som vi ikke brukte til noe som helst”, kan Nerdahl berette. ”Sjakten ble i sin tid brukt for å sjekke konstruksjoner for en oljeplattform og har siden blitt benyttet som ”rote lager”. Heisautomaten er 8,35m høy, men i og med at den er bygd nede i sjakten, er det kun 1,70 m står over gulvnivået”. Fordi konstruksjon til en Kardex Shuttle er modulbasert gir dette en nesten ubegrenset fleksibilitet, og det er nettopp derfor vi har muligheten til å montere heisautomatensportåpning 6,63m over gulvnivået i sjakten. Vi har fortsatt god klaring opp til taket i bygget og takket være den fleksible modulære løsningen til Kardex kan vi når som helst  bygge på heisautomatenom vi har behov for det.”

Nerdahl kan fortelle at de ønsket å investere i en heisautomat fordi de ville lagre testutstyr, prøvemateriell og annet utstyr for prøving samlet på et sted. Heisautomater muliggjør at man kan lagre store mengder gods på minimal gulvflate. Du får som regel plass til like mye gods på under 10 % av gulvarealet. Nerdal estimerer at de har frigjort mer enn 70kvm gulveareal som følge av investeringen. De har kvittet seg med pallereoler og fått frigjort et par små lagerrom som kunne tømmes. I tillegg regner han med å spare mye tid på å slippe å lete etter lagret gods rundt omkring i lokalene.

Laste ned brosjyre


 
OK