NY software funksjonalitet „Pick & Pass“

„Pick & pass“ ordre plukking tillater plukk i en plukk sone for deretter å sende ordren videre til neste sone for videre plukk der. To nye Power Pick Global software funksjonaliteter forbedrer denne plukk metodikken.Power Pick Global kan forbedre material flyten ved å dirigere operatøren til neste plukk lokasjon i sonen. Noe som kan redusere den totale plukktiden. I tillegg kan nå ordre som har plukk i flere soner  håndteres kun ved skanning av en håndteringsenhet/ordre kasse. Disse nye funksjonene kan eliminere papir utskrifter, minimalisere operatørenes ventetid og øke produktiviteten.

”Pick and pass” ordre plukking  muliggjør plukk i en sone for deretter å videresende ordren til neste sone. Dette er ideelt hvis man har ordre med mange ordrelinjer fordelt på flere lager soner, ordrene blir importert til Power Pick Global og er klare for plukk. Ordene kan grupperes basert på prioritet eller leveringstid, og deretter sendes de til en lager sone for plukk.

I alle plukk soner guider Power Pick Global operatøren ved å vise en melding. Dette sparer tid og eliminerer behovet for å gå tilbake til en arbeidsstasjon for å få informasjon om neste plukkoppdrag. For eksempel hvis en operatør plukker i en sone med 3 heisautomater i sone 1, Power Pick Global kan fortelle operatøren etter at første plukk er gjennomført i automat 1, at det neste plukk er i automat 3. Dette sparer tid for operatøren da automatene alltid henter frem neste lokasjon når operatøren ikke plukker i automaten.

En annen ny funksjonalitet er at operatøren kan skanne ordre kasse/boks når man kommer til arbeidsstasjonen for sonen for å starte plukket. Tidligere måtte man ved plukk av en ordre i flere soner skrive ut en utskrift med ordrenummer for identifikasjon i hver sone. Nå kan alle plukk kassene ha en unik ID som er linket mot ordren og kun ordre kassen skannes ved start av plukk i en sone. Dette eliminerer behovet for utskrifter og øker produktiviteten.

 
OK