“Order Picking starts with storage” - Kardex Remstar presenterer sort2ship sorteringsløsning på LogiMAT 2014.

Kardex Remstar demonstrerer sin Logistikk-ekspertise på LogiMAT 2014 i Stuttgart (25-27 Februar). Ved bruk av slagordet ”Order picking starts with storage”, vil vi presentere alt rundt kompakt lagring og smarte plukkløsninger på stand 651 i hall 1.Kardex Remstar leverer effektive og pålitelige løsninger for plukk og lagring til alle sektorer innen industrien etter ”gods til person” prinsippet. Den seneste applikasjonen sort2ship er løsningen når det er behov for bufferlagring eller sekvensielle ordre.


Med sort2ship, er det mulig for kunden å gruppere ordrelinjer i fra forskjellige lagersystemer, det være seg lagerheiser, vertikale karuseller, og lagerhyller  på en tidsbesparende og kostnadseffektiv måte. Ved hjelp av rullebaner blir boksene med varer transportert til en buffer lokasjon hvor de lagres midlertidig på minst mulig plass.  Ved behov kan boksene sorteres etter kundens valgte kriterier. For eksempel i ordre-rekkefølge, eller etter leveringstid, eller etter eventuelle andre kriterier. Sort2ship gjør lagerterminaler og netthandelsbedrifter med mange tusen ordrelinjer per dag i stand til å øke plukkeffektiviteten med opp til 35%. Sort2ship egner seg også meget godt i forbindelse med dagligvarebransjen.


Med slagordet”Order picking starts with storage” er Megamat RS vertikal karusell og Shuttle XP lagerheis basisen for effektive plukkløsninger fra Kardex Remstar.  Den moderne og brukervennlige programvaren Power Pick Global  gjør det mulig å benytte batch-plukking, og brukervennlige løsninger som ”pick to light” eller ”put to light” kan integreres.  På LogiMAT 2014 vil Kardex Remstar også presentere sine ulike servicekonsepter.

 
OK