OS ID effektiviserer lagerdriften med Kardex lagerautomater og softwareOS ID utvikler, produserer og selger elektroniske og visuelle øremerker for husdyr og merkesystemer for kjæledyr og fisk. Kardex takker OS ID for tilliten til at vi skal levere to heisautomater for lagring av støpte øremerker. Har skal det kunne lagres ca. 80 m³ med øremerker på under 25 m² lagringsareal i to Kardex Shuttle XP heisautomater.
 
Etter at øremerkene har blitt preget med unik id, lagres de i en Kardex Megamat RS paternoster frem til varene skal sendes ut til kunde.  Paternosteren vil gi ca. 130 m² lagringsareal på kun 6,5 m² gulvflate.

Dette er en effektiv plukkløsning hvor plukket skal skje ved bruk av «pick to light» med batchplukking og inntil 24 ordrer i hver batch.
 
For mer informasjon kontakt Kardex Remstar.

 
OK