Shuttle XP 1000: Kardex Remstar lanserer en ny lagerautomat med hyller som kan ta inntil 1 tonn gods.

Skedsmokorset, 19.11.2013. Kardex Remstar utvider sitt produktspekter med en ny modell: Shuttle XP1000. Denne kompletterer familien, som fra før består av XP 250, 500 og 700, med en riktig kraftplugg av en storebror. Her kan man lagre inntil ett tonn per hylle. Dermed kan også virksomheter som håndterer tungt gods få mer ergonomisk godshåndtering og samtidig spare plass og effektivisere prosesser med lagerautomater.Lagerautomater fra Kardex Remstar er ikke bare effektive løsninger for smågods og lett gods, men også for tungt og mer uhåndterlig gods. Med lanseringen av Shuttle  XP 1000 utvides  mulighetene for enkel og ergonomisk håndtering av tyngre gods ytterligere.  Her får man inn riktig tungt gods, volumiøst gods så vel som store mengder smågods, eller til og med hele paller,  på en og samme hylle.  Stabiliteten i dette systemet sikres ved en nyutviklet hylle som tåler inntil 1 tonn. Hyllen leveres i breddene 1,250 mm for inntil 1000 kg og 4.050mm for inntil 800 kg.  Lagerautomaten har en rekke anvendelsesmuligheter, som f. eks.  bufferlagring i produksjonen, forsyne produksjonslinjer, eller lagre produksjonsverktøy eller reservedeler.  Uansett om lagerautomaten står for seg selv eller kombineres med andre maskiner, er du garantert hurtig tilgang til godset.


Unik i markedet: Pallelagring og løftekran

Håndterting av paller er enkelt  med lagerautomaten Shuttle XP 1000. Vi har spesialutviklet hyller til lagring av både en eller to paller (side om side), og sammen med manuell eller automatisk uttrekksenhet håndteres pallene lett.  For enda enklere godshåndtering kan lagerautomaten leveres med integrert løftekran. Dette sikrer også best mulig ergonomi for operatørene.

«Med den nye Shuttle XP 1000 dekker vi enda fler behov for effektiv godshåndtering», sier Trond Bråten, salgssjef for Kardex Remstar i Norge. «Med muligheter for pallehåndtering  og integrert løftekran, kommer vi med løsninger som er unike i markedet».


Shuttle XP er moderne teknologi

Alle modeller i  Shuttle XP serien er lagerautomater som sikrer veldig kompakt lagring og mer effektive prosesser - i mange forskjellige bransjer og sektorer. Rask tilgang til gods og godt overblikk over  lagerbeholdninger er viktige fordeler bruk av lagerautomater bringer med seg.  Med lagerautomater får man plass til vesentlig mer gods på mindre gulvareal sammenlignet med andre måter å lagre gods på. Vi snakker om mer enn 80% bedre plassutnyttelse. «Gods til person» prinsippet effektiviserer prosessene og gjør alt så mye enklere.  Ekstraktoren bringer hyllene til en plukkåpning, hvor operatøren kan jobbe i ergonomisk riktig høyde og uten risiko for belastningsskader.  Alle Shuttle XP er utstyrt med vår nye, moderne controller – Logicontrol. Logicontrol kan enkelt integreres mot de fleste ERP systemer.

 
OK