Volvo Truck Center frigjorde 95% gulvareal med Kardex lagerautomater!

Volvo Truck Center Oslo er hovedverkstedet for Volvo lastebiler og busser i Osloområdet. De holder til rett utenfor Oslo, har 40 verkstedplasser for lastebiler og busser, samt et omfangsrikt reservedelslager. Volvo ønsker å tilby sine kunder høyest mulig forutsigbarhet og effektivitet, og god reservedelslogistikk er en helt avgjørende faktor her.Volvo opplever sterk vekst i aktivitetene og trengte flere kontorplasser. Ett alternativ til å bygge ut var å komprimere lageret.  Sammen med Kardex fant de fort ut at med lagerautomaterhttp://www.kardex.com/index.php?id=669,  kunne de både frigjøre nødvendig plass og samtidig få bedre kontroll på reserveldeslogistikken.

 

Alle reservedeler var tidligere lageret i småvarereoler over to plan på en mezzaninløsning på til sammen 630 m2. De aller minst delene var lagret i skuffer.  Sammen med Kardex ble lageret analysert og en ny optimal løsning utarbeidet. Alle smådelene fikk plass i en Kardex Megamat RS 350 paternosterhttp://www.kardex.com/index.php?id=133. De større delene ble plassert i en Kardex lagerautomat (heisautomat)News Detail . Mezzaninen ble demontert og godset som tidligere var lagret på 640 m2fikk nå plass på kun 17 m2. Volvo Truck Center har utnyttet det frigjorte arealet til flere kontorer, og lønnsomheten sammenlignet med å leie kontorer eller bygge ut er formidabel.

 

Systemet består av

  • En paternoster som er 6810mm høy og 3475 mm bred. Den er ustyrt med 480 hyller og  1740 plastkasser som til sammen gir 7700 lokasjoner. Dette gir til sammen 190 mlagerplass eller 18 m3 lagervolum, alt på en grunnflate på kun 5,8  m2.
  • En heisautomat News Detail som er 3275 mm bred og 6950 mm høy. Denne er utstyret med 54 hyller 3050mm x864mm. 44 hyller som for 265 kg last og 10 hyller for 460 kg. Disse gir til sammen 141 m2 lagerplass på en grunnflate på bare 10 m2 .
  • En TIC Matrix posisjons indikator, som viser artikkelnummer, artikkelinformasjon, antall artikler som skal plukkes/lagres, samt hvilken dybde og lokasjon i sideretningen artikkelen skal plukkes/lagres, og dermed sikrer optimal plukkpresisjon.

 

Hele systemet styres av vår software med et standard grensesnitt mot Volvo GDS programvare.


 

Laste ned brosjyre


 
OK