Historikk

Innovasjon og evolusjon

Kardex har eksistert siden 1880 årene, og ble den gang kjent for å introdusere “card index system”  i USA. I dag er driften fokusert rundt å utvikle, produsere, levere og vedlikeholde et bredt produktspekter av lagerautomater. Lagerautomater som benyttes til en rekke formål innen intra-logistikk.

 

Både bedriften og produktsortimentet har endret seg betydelig gjennom årene. Allikevel er det fortsatt noe som gjennomsyrer virksomheten: vår innovative og kreative kultur. Dette er en av hovedgrunnene til at vi har installert mer enn 140.000 velfungerende lagerautomatløsninger med tilhørende software, over hele verden. Alle leveransene er skreddersydd etter våre kunders behov i tråd med markedsutviklingen

 

Siden 1987 har Kardex Remstar vært en del av konsernet Kardex AG, som er børsnotert på SIX I Zurich.

 

 

 

Vår historikk er en historie i innovasjon

1892 Vertikalt kartoteksystem
1903 Brannsikker safe
1925 Elektrisk skrivemaskin
1939 Kalkulator
1939 Flerhodet elektrisk barbermaskin
1957 Automatisk vertikal karusell (paternoster)
1983 Datastyrt automatisk karusell (paternoster)
1994 Heisautomat
2001 Integrert datalagrings karusell
2003 Shuttle XP utstyrt med ny moderne driftsteknologi
2005 Shuttle XP med integrert løftekran
2006 C3000 kontroller software
2009 Lanserer Shuttle XP 700 for kompakt lagring av tyngre gods
2009 Introduserer Power Pick Global ordreplukking software
2010 Redesigner Megamat RS paternoster for hurtigere plukking
2011 Lanserer Megamat RS 650 for håndtering av enda tyngre gods
2012 Utvikler Logicontrol digital operatørpanel for optimal styring
2013 Power Pick Global 4 – siste generasjon ordreplukkingssoftware
2013 Introduserer Shuttle XP 1000 for håndtering av tyngre gods
2014 sort2ship – en applikasjon for optimal ordresekvens
2016 Presentasjon av Kardex Remstar LR35 Vertikal buffer lager for høyhastighets plukk av småvarer.
 
OK