Historikk

Innovasjon og evolusjon

Kardex har eksistert siden 1880 årene, og ble den gang kjent for å introdusere “card index system”  i USA. I dag er driften fokusert rundt å utvikle, produsere, levere og vedlikeholde et bredt produktspekter av lagerautomater. Lagerautomater som benyttes til en rekke formål innen intra-logistikk.

 

Både bedriften og produktsortimentet har endret seg betydelig gjennom årene. Allikevel er det fortsatt noe som gjennomsyrer virksomheten: vår innovative og kreative kultur. Dette er en av hovedgrunnene til at vi har installert mer enn 140.000 velfungerende lagerautomatløsninger med tilhørende software, over hele verden. Alle leveransene er skreddersydd etter våre kunders behov i tråd med markedsutviklingen

 

Siden 1987 har Kardex Remstar vært en del av konsernet Kardex AG, som er børsnotert på SIX I Zurich.

 

 

 

Vår historikk er en historie i innovasjon

1892Vertikalt kartoteksystem
1903Brannsikker safe
1925Elektrisk skrivemaskin
1939Kalkulator
1939Flerhodet elektrisk barbermaskin
1957Automatisk vertikal karusell (paternoster)
1983Datastyrt automatisk karusell (paternoster)
1994Heisautomat
2001Integrert datalagrings karusell
2003Shuttle XP utstyrt med ny moderne driftsteknologi
2005Shuttle XP med integrert løftekran
2006C3000 kontroller software
2009Lanserer Shuttle XP 700 for kompakt lagring av tyngre gods
2009Introduserer Power Pick Global ordreplukking software
2010Redesigner Megamat RS paternoster for hurtigere plukking
2011Lanserer Megamat RS 650 for håndtering av enda tyngre gods
2012Utvikler Logicontrol digital operatørpanel for optimal styring
2013Power Pick Global 4 – siste generasjon ordreplukkingssoftware
2013Introduserer Shuttle XP 1000 for håndtering av tyngre gods
2014sort2ship – en applikasjon for optimal ordresekvens
2016Presentasjon av Kardex Remstar LR35 Vertikal buffer lager for høyhastighets plukk av småvarer.
 
OK