3 parts logistikk

Tilby verdiskapning. Helt enkelt.

I flere årtier har vi utviklet løsninger for de forskjelligste bransjer, anvendelser og bruksområder: Våre erfaringer innen logistikksystemer og effektive lagerløsninger kan du gjøre deg nytte av.Det som kalles Third Party Logistics, eller «Fourth Party Logistics», «Fifth Party Logistics» eller «Lead Logistics Provider», er en virksomhetssektor med svært gode fremtidsutsikter: Stadig flere foretak ser at de må konsentrere seg om sine kjernekompetanser og setter ut hele logistikken. Dette stiller deg som logistikktilbyder foran stadig nye utfordringer og åpner stadig nye, attraktive fremtidsmuligheter. Enten du driver et distribusjonslager, tilbyr en lynrask reservedelsservice, driver ett distribusjonssenter som sørger for en maksimal arbeidsflyt eller du leier ut maskiner og utstyr: Benytt deg av våre erfaringer fra de mest forskjellige bransjer, oppgaver og spesialtilfeller og tilby dine kunder et maksimum av service langs hele leveringskjeden.

Service som overbeviser dine kunder

Skal det være litt mer? Sammen med deg utvikler vi effektive løsninger for alle oppgaver innen lager- og distribusjons-logistikk, inkludert mellomlagring, sammenstilling og håndtering  av returer. Og ikke bare det: Sammen med oss kan du tilby dine kunder økt verdiskapning, for eksempel med kvalitetskontroller og funksjonstester, ettermonteringsarbeider, konservering, dekonservering, reparasjonsstyring, emballering, tollavvikling, akkrediteringsovervåkning og mye mer. Vi viser deg hvordan det gjøres.


Fleksible og åpne for alt

Våre løsninger kan innlemmes i ethvert logistikksystem. På et effektivt lager, i produksjonen eller som buffer for ekspedisjonen. Kardex programvare for lagerstyring, samt  Pick and Place inntretninger garanterer dessuten en sikker innlagring og plukking også under belastningstopper.


Fremtiden i tankene

Enten  du yter dine tjenester for én eller flere forskjellige kunder: Vi sørger for at anlegget ditt er åpent for nye krav – enten når det gjelder artikkelmangfoldet eller profitable ekstratjenester. Ta en prat med oss.

 
OK