Bilindustri

Bedre styring av bevegelser – lageroptimering

Bedre kontroll og flyt– lageroptimering

Best mulig leveringsevne, mindre stopptid, mindre lagerbeholdninger: Vi viser deg hvordan du vha. lagerautomater kan bruke dine ressurser på en mer effektiv måte og samtidig gjøre kundene dine enda mer tilfredse.

Stadig kortere produksjonssykluser, stadig mer komplekse produksjonsprosesser, stadig kortere tidsfrister. Økende krav til kvalitet, et stadig økende press på kostnadseffektivitet: Utfordringene i bilbransjen er enorme. Den som ønsker å overleve på markedet som underleverandør, må bruke sine evner og ressurser på lageret så økonomisk som mulig. Og nettopp her gir samarbeidet med Kardex deg de avgjørende fordelene: I internlogstikken åpner det seg muligheter for  innsparing og rasjonalisering som intet annet område. Høy tilgjengelighet ved lavest mulige transport- og lagerkostnader er den viktigste grunnsetningen for oss: Vi utarbeider komplette  systemløsninger for effektiv materialflyt, samt omfattende skreddersydde konsepter til forsyning og avfallshåndtering. Fordelene for deg: Du sparer ikke bare plass på lageret og i produksjonen, men du øker også prosesskontrollen og innsynet.


Vi gjør deg sterk for å møte fremtiden

Et stadig økende antall varianter og tiltagende reduksjonen av produksjonsbredde hos sluttprodusentene krever logistikkløsninger som garanterer hastigheten, fleksibiliteten, leveringssikkerheten og sporbarheten. Dertil kommer også ofte kravene fra OEMene om å orientere seg etter deres interne prosesser. Nøyaktig på dette punktet setter vi inn våre spesialister: Gjennom en intelligent justering av dine logistikk- og produksjonsstrukturer understøtter vi integreringen av forretningsprosesser, styrker din posisjon innen leveringsnettverket og hjelper deg til å kunne reagere effektivt på de kravene markedet stiller.

 


Reservedelsstyring på en klok måte

Den stadig økende mangfoldigheten av varianter stiller også reservedelsstyringen foran nye utfordringer. Vi tilbyr deg en helhetlig support helt frem til initiering av automatisk påfylling av deler med høy omsetning. Resultatet: Lagerbeholdningen kan reduseres betydelig allerede etter et halvt år, samtidig som tilgjengeligheten øker.

 

Fleksible og åpne for alt 

Våre løsninger kan innlemmes i ethvert logistikksystem. På et effektivt lager, i produksjonen eller som buffer for ekspedisjonen. Kardex programvare for lagerstyring, samt Pick and Place inntretninger garanterer dessuten en sikker innlagring og plukking også under belastningstopper.
 
OK