Automotive - LAGRING OG PLUKKING AV PASS

Spart gulvareal. Mindre manuelt arbeid. Høyere sikkerhet. Tilkoblet Air China's vertssystem.



Air China er Kina’s nasjonale selskap for sivil luftfart og er medlem av Star Alliance – verdens største luftfartsallianse. Selskapet var offi siell luftfartspartner for de olympiske leker i Beijing i 2008. De er også ansvarlig for å arrangere all spesial transport når kinesiske statsledere reiser utenlands eller når andre lands ledere og statsledere besøker Kina.

Laste ned brosjyre


 
OK