Machinery - BUFFERLAGRING AV HALVFABRIKATA

Reduksjon av plukkefeil. Bedre materialfl yt – lager, produksjon og montering. Optimert plukkeprosess (fordobling). 585 m² lager på kun 42 m² gulvfl ate.VDL Groep er et internasjonalt selskap med 9100 ansatte fordelt på 81 selskap i 18 land. De er mest kjent som leverandør av forskjellige typer busser, men har også aktivitet som underleverandør til en rekke industrier innen metall, plast, mekatronikk samt en rekke ferdigprodukter fra fjæringssystemer til pakkemaskiner. VDL ETG i Alemelo i Nederland leverer systemintegrasjon av mekatroniske systemer og moduler til OEM (leieprodusenter) av høyteknologiske kapitalvarer. De har også aktivitet innen mekanisering. Som en systemleverandør dekker de hele verdikjeden fra engineering via produksjon av deler til sammenstilling og testing.

Laste ned brosjyre


 
OK