Machinery - LAGRING AV SMÅGODS

Stor mengde smågods lagret på minimal gulvfl ate. Økt servicegrad og leveringspresisjon. Redusert behov for lageroverføringer. 65 % av alle deler håndteres via Kardex Shuttle XP systemet.Knorr-Bremse Railway Vehicle Systems Hungary Ltd er en dominerende global aktør innen bremsesystemer til tog og jernbane. De leverer fremragende bremsesystemer for trygg jernbanetransport. Stadig vekst i etterspørsel og stadig høyere krav fra kunder førte til at man fl yttet inn i nye lokaler i Budapest i 2010. Økt produksjonskapasitet medførte også behov for fl ere deler på lager i fabrikken. For å få plass til alle delene besluttet Knorr Bremse å utvide maskinparken med enda fl ere Shuttle XP. De har nå hele 15 maskiner rundt omkring i produksjonen, og er meget fornøyde med kvaliteten både på maskinene og den service Kardex byr på.

More information:
Machinery - LAGRING AV SMÅGODS 1 MB

Laste ned brosjyre


 
OK