Dagligvareindustrien

Push i stedet for Pull: Fordi i fremtiden er det er hurtighet som teller i logistikken.

Dagligvarehandelen preges av intensiv konkurranse og sterk konsentrasjon. Den som vil klare seg, må utnytte det potensialet han har – og da spesielt når det gjelder logistikk.

Merkenes makt? Innen konsumvareindustrien gjelder den fortsatt – og allikevel beskytter den ikke mot prispress. Pris er og blir en viktig konurranseparameter og  kampen om marginene blir til slutt det som bestemmer alt. For: Konsumentene ønsker seg riktignok stadig bedre produkter, en stadig større allsidighet og enda bedre service. Men det er da vitterlig alltid til samme eller rimeligere priser.

 

Gjøre svakheter til styrke

Det som er et hinder for den ene, er en sjanse for den andre: Globalisering og markedsendringer muliggjør en fleksibel prispolitikk – og dermed muligheten til å opparbeide seg en god posisjon i forhold til konkurrentene. Forutsatt at man lykkes i å skape seg finansielt handlingsrom for å vokse og å bringe nye produkter på markedet så raskt som mulig. Det er her logistikk-løsningene fra Kardex kan bidra: Gjennom en intelligent finjustering av dine produksjons- og logistikkstrukturer øker vi effektiviteten av arbeidsprosesser, styrker din posisjon og hjelper deg til å kunne reagere vellykket på de kravene markedet stiller. Vi begynner med det interne og innadgående – fra dine leverandører og til den enkelte arbeidsplassen.

 

RFID, CPFR? Null problem!

Til syvende og sist dreier alt seg om én eneste ting: Å stille det riktige produktet til disposisjon til riktig tid og på riktig sted. I nøyaktig den mengden som kreves. Også her får du støtte av Kardex. For eksempel når det handler om utnytte ny teknologi for å endre lineære leveringskjeder til effektive, fleksible og behovsorienterte logistikknettverk. Eller kanskje du ønsker å øke prognosenøyaktigheten og dermed tilgjengeligheten ved point of sale. Fremtiden kan man best forutsi idet man skaper den selv.

 

Åpen for nye utfordringer

Løsningene fra Kardex kan integreres i ethvert logistikksystem. Som et effektivt lager, i produksjonen eller som buffer for ekspedisjonen. Kardex lagerstyrings programvare og Pick and Place inntretninger garanterer dessuten en sikker innlagring og plukking også under belastningstopper. 

 

Vi gjør deg sterk for å møte fremtiden

Den som ønsker å overleve på markedet må bruke sine evner og ressurser så økonomisk som mulig. Og nettopp her gir samarbeidet med Kardex deg de avgjørende fordelene: Det finnes ikke noe område med større potensial for innsparing og rasjonalisering enn internlogstikken . Et maksimum av tilgjengelighet ved lavest mulige lager- og transportkostnader er den viktigste grunnsetningen for oss: Vi utarbeider komplette systemløsninger for deg. Fordelene for deg: Du sparer ikke bare areal på lageret og produksjon, men du øker også prosessikkerheten og transparensen.

 
OK