Administration - LAGRING AV MEDIAUTSTYR FOR STUDENTER

Samme mengde gods på bare 5% av gulvarealet ga mer plass til kontorplasser. Individuell tilgangskontroll gir 100% sikkerhet for verdifullt gods. Designet som del av bibliotek og lærerkontorer.Westerdals Høyskole tilbyr Barchelorutdanning innen TV/Film, grafi sk design, tekst, event, Art Direction og design. De fl yttet i 2012 inn i nye moderne lokaler i Oslo og har nå mer enn 500 studenter. Skolen er ansett som en av de beste i verden innen sitt fagfelt.

Laste ned brosjyre


 
OK