Administration - PLASSBESPARENDE OG SIKKER LAGRING AV MEDISINSKE JOURNALER

Rask, ergonomisk og sikker tilgang til pasienters medisinske journaler. Ekstremt plassbesparende: 44 meter arkiveringssystemer kan lagres på en gulvfl ate på bare 2,73 m².Distriktssykehuset i Günzburg er et moderne og produktivt sykehus som er spesialisert på behandling av nevrologiske og psykiatriske sykdommer. De behandler omtrent 15.000 pasienter årlig. Sykehuset er forpliktet til å levere høyest mulig standard, fortrinnsvis innen medisinsk teknologi, men også innen intern struktur og organisering. Ikke minst gjelder dette håndtering av pasientenes medisinske journaler.

Laste ned brosjyre


 
OK