Automotive - LAGRING OG PLUKKING AV PASS

Spart gulvareal. Mindre manuelt arbeid. Høyere sikkerhet. Tilkoblet Air China's vertssystem.Air China er Kina’s nasjonale selskap for sivil luftfart og er medlem av Star Alliance – verdens største luftfartsallianse. Selskapet var offi siell luftfartspartner for de olympiske leker i Beijing i 2008. De er også ansvarlig for å arrangere all spesial transport når kinesiske statsledere reiser utenlands eller når andre lands ledere og statsledere besøker Kina.

Laste ned brosjyre


 
OK