Chemical Pharmaceuticals - EFFEKTIV PLUKKING AV PAKNINGSVEDLEGG

Økt effektivitet: plukketiden redusert med ca 10 minutter for hver ordrelinje. 60 % mer lagerplass på samme gulvareal. Mer fl eksibel plukkeprosess: Man kan lett plukke eksakt antall pakningsvedlegg.Den Israelske bedriften TEVA er blant de 25 største legemiddelselskaper i verden. De er markedsleder innen generiske legemidler. Farmasøytisk industri har en viktig plass i forretningslivet i Ungarn. TEVA er involvert i alle områder av landets helsetilbud, både sykehus, apotek, distribusjon av medisin og salg av terapeutiske hjelpemidler. I den ungarske byen Debrecen drifter TEVA et distribusjonslager hvor man pakker medisiner.

Laste ned brosjyre


 
OK