Chemicals/Pharmacy / Løsningen bufferlagring i rent rom (Clean Room) fra Kardex sparer plass

Rent rom kategori C. Panelene som er brukt i rent rom løsningen er i samsvar med GMP normene. Påkrevde sertifi seringer slik som FAT og SAT.Nycomet trenger sårt mer plass i fabrikken. Løsningen ble å mellomlagre i to Kardex Megasys CLR rent rom systemer. Løsningen er levert i henhold til rent rom kategori C, og godset er tilgjengelig i tre etasjer. Lagerautomaten er bygd igjennom tre etasjer og alle hyller er tilgjengelige i hver etasje. I tillegg er det plukkåpninger på begge sider, slik at løsningen også fungerer som sluse mellom tilstøtende produksjonsrom. Nycomed fikk frigjort plass til mer produksjon og får vesentlig raskere tilgang til godset.

 
OK