Electronics / Bufferlager i lagerautomater sikrer effektiv produksjon

Plassbesparelse – kan lagre mer enn 45 m² på et gulvareal på bare 10 m². Høy driftssikkerhet – høyest "Mean Time Between Failure" (MTBF) ratio.Festo Didactic invisterte i 2 Kardex Megamat RS 350 paternosterverk og sparte med dette betydelig plass i produksjonslokalene. Bedriften har en vekst på mer enn 10% i året og flaskehalsen var plass til bufferlager. Raskere plukking og vesentlig mindre feilplukk har bidratt til enda bedre produktivitet for virksomheten, selv om maskinene kjøres manuelt og ikke er tilkoblet WMS-systemet. Les mer her

 
OK