Electronics / ERGONOMISK HÅNDTERING AV PR OJEKTORSYSTEMER

Hver Shuttle XP opptar gulvareal på kun 16,7m². Doblet lagringskapasiteten på bare 30 % av gulvarealet. Økte produktiviteten 15 ganger. Gikk fra 15 minutter per plukk til bare 1 minutt per plukk.Christie er en global aktør innen visuell teknologi. De tilbyr løsninger for bedrifter, visuelle miljøer, underholdnings- og helseindustrien. De har mer enn 100.000 projektorsystemer installert over hele verden på kinoer, kontrollrom, opplæringslokaler, audiovisuelle saler, møtelokaler og konferanselokaler. De leverer løsninger for 3D og virtuell virkelighet, samt simuleringer for både utdanningsinstitusjoner, mediebedrifter og det offentlige. Produksjonen ligger i Kitchener, Ontario i Canada.

 
OK