Hospital Logistics - HYGIENISK LAGRING AV SYKEHUSPRODUKTER

Mer tid for pasienter: Sykepleierne frigjorde 75% tid brukt til plukking/henting. Mer plass: Like stor godsmengde på kun 10% av grunnfl aten, dette ga 4-5 fl er pasienter per etasje.Sentralsykehuset i Karlstad betjener hele Värmlands län i Sverige. Sykehuset har 3.200 ansatte, 600 pasientsenger og de behandler ca 350.000 pasienter per år. Bygningsmassen er spredd over et areal på 147.000 m².

Laste ned brosjyre


 
OK