Machinery / Bufferlagring i lagerautomat effektiviserer produksjonen

Plassbesparelse: 49 m² lagerplass på 6 m² gulvplass. Modulbasert design. Raskere tilgang til produkter økte effektiviteten.Schneeberger ønsket å øke produktiviteten og samtidig spare plass. Løsningen ble 1 Kardex Megamat paternosterverk. Her fikk de hele 49m2 lager plass på en gulvflate på bare 6m2. Samtidig fikk man betydelig raskere tilgang til ønsket gods. Begge deler bidro til vesentlig produktivitetsøkning i virksomheten.

 
OK