Maintenance - EFFEKTIV PLUKKING AV DELER TIL FLY OG HELIKOPTER

Plukkeffektiviteten mer enn fi redoblet, Økte lagerkapasiteten: 14.000 forskjellige deler på bare, 35 m² gulvareal, Plassbesparelse: 2.000 m², Mindre interntransport, Feilfri plukking, ROI på mindre enn to år.Fokker Services er en del av Fokker Technologies. Bedriften leverer integrerte vedlikeholdstjenester, logistikkløsninger og løsninger for reservedelstilgjengelighet til fl yeiere og luftfartsoperatører. Fokker Services opererer fra tre lokasjoner i Nederland: Woensdrecht, Oude Meer og Hoofddrop. I tillegg er de lokalisert i Singapore og USA.

Laste ned brosjyre


 
OK