Maintenance / Heisautomat effektiviserer lager for deler til landbruksmaskiner

Areal brukt til lagring ble redusert fra 88 m² og til 10.38 m². Bedre ergonomi for operatørene takket være "vare til mann"- prinsippet. Raskere tilgang til deler.Hartensteiner er en forhandler av traktorer og landbruksredskap. Som et tiltak for å bedre kundeservicen ytterligere investerte de i 1 heisautomat fra Kardex. Alt gods som tidligere ble lagret i småvarereoler ble nå flyttet inn i en heisautomat. Dermed kunne man frigjøre nærmere 80 m2 (90%) av arealet som ble brukt til lager. Heisautomatens store fleksibilitet med hensyn til hva slags gods som kan lagres var viktig for beslutningen, og ikke minst tidsbesparelsen i selve plukkingen.

 
OK