Maintenance - LAGRING AV R ESERVEDELER

Samme mengde gods på 5% av gulvarealet gir rom for mer verdiskapende aktiviteter. Vesentlig mer effektiv – raskere og presis plukking Tilnærmet 100% plukkpresisjon takket være lysindikatorer.Volvo Truck Center Oslo er det største verkstedet for Volvo lastebiler og busser i Oslo-området. De har 16 verkstedplasser for lastebiler og busser, samt et omfangsrikt reservedelslager. Selskapet holder til rett utenfor Oslo, og de har i tillegg til verkstedet, også salg av nye og brukte kjøretøy fra de samme lokaler. Volvo’s konsept for service og vedlikehold er en viktig del av forretningen. Målsettingen er å tilby eierne av Volvo nyttekjøretøy best mulig forutsigbarhet og effektivitet. Derfor er reservedelslogistikken en viktig verdiskapende faktor i driften

Laste ned brosjyre


 
OK