Medicine - BATCHPLUKKING OG FLERBRUKERPLUKKING AV MIKROOPTISKE KOMPONENTER

Vesentlig mer effektiv plukking takket være batchplukking kombinert med fl erbrukerplukking Software fra Kardex Remstar integrert med LED pekere og „pick-to-light“ system forbedret plukkpresisjonen betydelig. Plukkvogner forbedret ergonomien og økte gjennomløpshastigheten. Redusert gangtid som følge av „gods-til-person“ prinsippetSchölly Fiberoptic GmbH er en familiebedrift med base i Denzlingen(Baden-Württemberg/Tyskland). De har aktivitet over hele verden. Bedriftenble etablert i 1973 og har utviklet seg til å bli en ledende leverandør avkomplekse systemer for visualisering til både medisin og annen industri. Schölly er verdens ledende aktør innen 3D endoskopi, som hjelper kirurgerunder kikkehullskirurgi. Bilbransjen, elektronikkindustrien og luftfartsindustrienbenytter også endoskopiprodukter fra Schölly. Schölly gruppen harmer enn 560 ansatte spredd over 11 lokasjoner i 8 land.

Laste ned brosjyre


 
OK