Oil & Gas / Heisautomat sparer plass og øker effektivitet for LEAN leverandør til olje- og gassindustrien

Økte produktiviteten med 44%. Reduserte arbeidsbyrden med 27%. Frigjorde 70% gulvareal. Forbedret ergonomien.National Oilwell Varco øker stadig sin produksjon, og dermed øker behovet for deler på lager. De valgte tre Kardex XP Shuttle heisautomater for å løse dette. De frigjorde med dette 70% av gulvarealet brukt til lagring. De økte plukkeffektiviteten med mer enn 44% og kunne redusere plukketiden betydelig. Løsningen fra Kardex Remstar ble en viktig del av bedriftens LEAN program i produksjonen.

 
OK