Slakey Brothers - Horisontal karusell effektiviserer plukkhastigheten og plukksikkerheten

Slakey Brothers, etablert I 1939, er en stor distributør av varme, ventilasjon, air condition og VVS artikler.Aplikasjon: Distribusjon av HVAC, VVS artikler til bedriftens grossister, forhandlere og entreprenør anlegg.

 

Utstyr: Fire horisontal karuseller, hvor tre av dem er integrert som en arbeidsstasjon med plukklys systemer. 

 

Oppsummering: Distribusjons senteret har økt plukkeffektiviteten med nesten 400% uten å øke bemanning. Return on Investment (ROI) = mindre enn to år.

 

Ved å benytte en enkel automatisert løsning for plukk og lagring har Slakey Brothers forbedret sin plukkeffektivitet med 400%, samtidig som de har hatt en omsetningsvekst på 25%.

Slakey Brother, etablert 1939 er en av vestkystens største distributører av varme, ventilasjon, aircondition og VVS-produkter. For å forbedre sin distribusjonskapasitet  og møte forventet vekst, bygde firmaet en 300.000 kvadratmeter stor distribusjonssentral der de håndterer ca. 24.000 aktive artikkelnummer hvor 18.000 av disse er lagerførte artikler. I dag betjener de 31 grossister og tre butikker i fire delstater. Slakey Brothers forsyner også andre leverenadører gjennom sine lokale butikker. En flåte på 100 lastebiler leverer 90% av bestillingene innenfor 320 km fra distribusjonssentralen.


Distribusjon sentralen ble designet for høylagring i pallreoler for å lagring av artikler med ukurante og store dimensjoner. Ordrene blir plukket i batcher ved hjelp av vaierstyrte plukktrucker som blir styrt av bedriftens WMS system.

Plukkeffiktiviteten for små og mellomstore artikler var lavere enn det jeg trodde var behovet for å få til en effektiv drift, sier Sean Bruke, Slakey Brothers Corporate Logistics Manager

Systemet som ble installert hos Slakey Brother er tre Kardex Remstar horisontale karuseller som sammen utgjør en plukkstasjon utstyrt med plukk indikasjonslys og lagerstyringssystem. Horisontale karuseller er et system av bokser og hyller som roterer på et ovalt spor, systemet leverer artiklene til operatøren på kommando.

The system installed by Slakey Brothers uses three KardexRemstar horizontal carousels integrated as a pod (workstation) and equipped with a pick-to-light system and software.  Horizontal carousels are a system of bins and shelves that rotate on an oval track, delivering stored items to an operator on command.

Plukk av salgs og butikk ordre
Slakey Brothers plukker to type ordre som er salgsordre og butikk ordre. Salgsordre er ordre som leveres til lokale entreprenør kunder. Slakey Brothers leverer ca. 300 salgsordre per dag. Den andre typen ordre er butikk ordre, dette er i hovedsak en vareflytt som benyttes til å etterfylle lokasjonene i Slakey Brothers butikker. En hovedordre inneholder ca. 50-150 ordre linjer. For å kunne gjøre dette effektivt plukker Slakey Brothers 4 butikkordre i en batch, i gjennomsnitt plukker Slakey Brothers til 16-20 butikker hver dag. Store butikker plukkes til hver dag, mens mindre butikker får leveranser 1-2 ganger i uken.
 
Forbedret plukksikkerhet
For å starte et batch plukk skanner operatøren boksen ID(strekkode) og linker ved dette boksen mot en spesifikk ordre. Operatøren repeterer dette for alle ordrene i en batch. De tre horisontale karusellene forflytter seg automatisk slik at operatøren får tilgang til de varene som skal plukkes. Kardex Remstar posisjonslys viser operatøren hvilken karusell, hylle og antall enheter som det skal plukkes, noe som forbedrer produktiviteten og eliminerer plukkfeil.

Arbeidsstasjonen inkluderer også en liten teppelagt plattform som operatøren kan benytte under plukk og innlegg, for å gjøre det komfortabelt og sikkert. Skulle operatøren av en elle annen årsak tre utenfor plattformen vil sikkerhetssystem automatisk aktivere nødstoppen.

En fjerde horisontal karusell benyttes til å lagre tomme ordrebokser. En palle-dispenser og en rullebane for paller leverer tomme sammenleggbare ordrebokser med størrelse som en pall til arbeidsstasjonen. I disse ordreboksene legges en stor plukkordre eller flere butikkordre. Når en plukkordre er ferdig sendes disse store ordreboksene til forsendelsesområdet via rullebaner.


En gravitasjonsbane leverer nye innkommende artikler til arbeidsstasjonen.

«Etter installasjonen av vår horisontale karusell løsning har vi forbedret plukkhastigheten fra 40 til 150-160 linjer per time», sier Burke. «Selv med 25% økning i omsetning har vi klart denne økningen i plukk effektivitet uten å øke antall ansatte, vi har faktisk klart å redusere antall operatører og satt de overflødige til andre oppgaver i bedriften».
 
En annen fordel med systemet er den kompakte lagringen. Kardex Remstar Horisontal karusell løsningen krever kun 170 kvadratmeter gulv areal, sammenlignet med de 370 kvadratmeterne som kreves av pallereol løsningen.

“Den horisontale løsningen har tilfredsstilt våre forventninger til plukkeffektivitet,” Sier Burke “Vi ligger an til en tilbakebetalingstid på investeringen på under 2 år”

 
OK