Warehouse and Distribution - PLUKKING AV PRODUKTER OG TILBEHØR FOR INDUSTRIEN

Plassbesparelse: 6.261m² lagerplass på en gulvfl ate på 700m². 10m høye heisautomater utnytter byggets høyde optimalt. Plukkeffektivitet er 4 doblet sammenlignet med tidligere løsning.Etra Oy er en leverandør av produkter og tjenester til industrien. Deres hovedkontor ligger i Helsinki, Finland. Bedriften tilbyr kundene et bredt sortiment industrielle produkter, tilbehør og tjenester til produksjonsbedrifter, vedlikehold, bygg og anlegg samt lagerdrift. De har et distribusjonsnettverk av 37 salgs- og servicesentre ("Megacenters") spredd over hele Finland. Disse er del av det globale nettverket i Etola Group, som også eier Etra Oy.

Laste ned brosjyre


 
OK