Warehouse & Distribution / Heisautomater gir fleksibilitet og effektiv plukking av bildeler og rekvisita

Power Pick Winstore lagersstyringssoftware. Optimal plassutnyttelse med automatisk høydejustering (Opti-Flex). 4.000 plukk per dag med 8 plukkere.For Motoral er effektiv logistikk viktigste konkurransefordel. Når de skulle effektivisere lageret videre falt valget på heisautomater fra Kardex. De fant denne løsningen desidert mest fleksibel samtidig som den tilfredsstilte kravene til effektivitet. Med 32 Kardex XP 500 heisautomater og Kardex Power Pick Software fikk de plass til mer enn 6500 m2 lager på kun 315 m2 gulvflate. Resultatet er høy plukkeeffektivitet, så og si 0 feilplukk. Les mer her

 
OK