Distribusjon og lagerdrift

Uansett hvor stort eller lite lageret er og uansett hvordan det er organisert, vil du finne en god løsning for bedre effektivitet fra Kardex Remstar. Lagerautomater bidrar til å effektivisere ordrehåndteringen, forbedre prosessene på lageret, øke plukkeeffektiviteten, redusere plukkefeil og bedre arbeidsforholdene. Enkelt og greit og penger spart.

 

 

Lagerautomater kan lett tilpasses dine behov.

 

De produkter du håndterer i dag er kanskje ikke de samme som i morgen. Løsninger fra Kardex Remstar gir deg nødvendig fleksibilitet og er enkelt skalerbare. Lagerautomater muliggjør en ekstremt kostnadseffektiv tilpasning til utviklingen i din virksomhet. Automatisk høydeoptimering tilpasset godsets høyde gir maksimalt

kompakt lagring. Systemene kan lett flyttes eller endres i tråd med endringer i din drift.

 

 

Uansett hvordan du ser på det er det penger å spare!

 

Løsninger fra Kardes Remstar er lønnsomme fra dag 1 og nedbetalt på rekordtid. Dramatisk økning i produktivitet, vesentlig mer gods på mindre plass, og så og si null plukkefeil gir store besparelser fra første dag. Mer effektive prosesser, økt produktivitet og reduserte kostnader forbedrer bunnlinjen. Lagerautomater er den mest fleksible og kostnadseffektive formen for lagerautomatisering:

daglige svingninger i plukk, opplæring av nye ansatte og økt omsetning håndteres lekende lett.

 

Du kan lett effektivisere og forbedre:

 

- ordrehåndteringen

- sammenstillingen

- mellomlagringen

- returhåndteringen

- pakkingen

- sorteringen

- lagerplassen

- håndtering av lav og mellomfrekvente varer

 

 

Se hvordan noen av våre kunder har forbedret sine prosesser...

 
OK