Elektronikk

Du har kravene. Vi har svarene.

Liten, men kraftfull: Svært ømfintlige elektrokomponenter stiller helt spesielle krav til lagringen, og disse kan du lekende lett oppfylle med våre løsninger.

 

Enten det dreier seg om komponenter, elementer eller halvfabrikata, mellomlagring eller korttids eller langtids lagring, automatisert smådelslager i leveringskjeden eller distribusjonsslager. Vi har svarene på dine spørsmål. Og vi tar både kjemiske, fysikalske og biologiske hensyn med i vurderingen. I semikonduktorindustrien så som på feltet bearbeiding av elektronikk. Nøyaktig slik dine behov  krever det.


Mestre prosesser bedre

I dag er fleksibilitet høyt verdsatt, nettopp innen elektro- og elektronikkindustrien: Produktenes allsidighet og kompleksitet øker stadig. Konstruksjonsstørrelsene blir derimot stadig mindre og vanskeligere å håndtere. Om man har suksess eller om man mislykkes, er i vesentlig grad avhengig av time-to-market . Følgelig er det forståelig at mange foretak stiller seg spørsmålet hvordan de kan optimere de interne prosessene videre. Derfor begynner vi helt målbevisst ved det aller viktigste punktet for din produksjon: Styringen av materialflyten. For din suksess i fremtiden avhenger av effektiviteten i  dine logistikksystemer.  For å si det helt konkret: Våre spesialister hjelper deg til å gjøre materialflyten og dermed hele arbeidsflyten enda mer fleksibel, nøyaktig og slagkraftig. For å møte dagens krav, og fremfor alt morgendagens krav.


Alt under kontroll

Hos oss har ikke det minste støvfnugg en sjanse: Vi garanterer optimale betingelser for ditt lager for smådeler når det gjelder klima, renhet, ESD-beskyttelse og funksjonalitet. Slik blir også en ubegrenset lagertid ved en relativ luftfuktighet på under 5 % – og dermed oppfyllelsen av JEDEC-betingelsene såre enkelt. Produksjonsanlegg trenger et absolutt tilgjengelig, automatisert logistikksystem for å tilføre material og å lagre halvfabrikata og ferdige produkter.


Produsere raskere, levere raskere

Tørr atmosfære, kontrollerte temperaturer, rentromceller eller en kombinasjon av disse: Alt dette kan man plassere direkte i produksjonen. For deg er dette en enorm fordel, for dermed får du utrolig raskt tilgang till delene , og bearbeidingstidene på maskinene overholdes alltid.

 

Sikkerhet i viktige spørsmål

Hvem, hva, når, hvordan? Svarene på disse spørsmålene kan i visse situasjoner være av enorm viktighet. Gjennom en nøyaktig registrering, dokumentering og organisering av alle relevante prosesser og systemer  tilbyr  Kardex full sporbarhet.


Programvare

Hva nytter det med den beste maskinvaren uten en effektiv programvare med en intelligent integrasjon? Gjennom en systematisk integrering av  relevante interne prosessener, bidrar vi til forutsetningen for mer effektivitet, oversikt og fleksibilitet. Dermed også grunnlaget for din suksess på lang sikt.

 
OK