Handel

Alt korrekt bestilt – enkle, oversiktlige bestillingsrutiner gjennom et perfekt logistikksystem

Helt klart: Den som avvikler bestillinger raskt og pålitelig ligger hestehodet foran i markedet. Med løsninger fra Kardex gjør du denne jobben en god del lettere for deg selv.Perfekte, presise leveranser, muligheter til full sporbarhet, effektiv returkontroll. I tillegg enkel betjening og høyeste mulige fleksibilitet når det er ekstra mye å gjøre i høysesongen: Alt dette og enda mye mer kan og bør du vente deg av oss. For: Globaliseringen, den teknologiske utviklingen og et forandret handlingsmønster når det gjelder innkjøp stiller handelsvirksomheter  foran nye utfordringer. Vareflyt  og salgskanaler forskyver seg og marginene blir stadig mindre.

Utnytt potensialet til å differensiere deg

Konkurransefordeler krever at du bruker hodet når du kjøper inn, sluser varene effektivt gjennom virksomheten og sender dem av gårde igjen like klokt og smart. Dette forutsetter imidlertid en oversiktlig og effektiv logistikkjede. Nøyaktig her er det spesialistene fra Kardex tar grep: Fra bestillingen til returstyringen er vi din samtalepartner når det handler om å styre varestrømmen på en optimal måte. For å sikre fremtiden er det for handelsforetak i dag fremfor alt én ting som er avgjørende: En konsekvent kostnadsstyring.


Sjansen innen e-handel

Korte leveringsfrister, førsteklasses service: E-handel setter nye standarder. Enkle, oversiktlige bestillingsrutiner og returer er helt vesentlig for at din bedrift skal ha suksess. Den som har et gjennomgående perfekt fungerende logistikksystem i bakgrunnen er også vinneren.

                  


Programvare

Hva nytter det med den beste maskinvaren uten en effektiv programvare med en intelligent integrasjon? Gjennom en systematisk integrering av relevante interne prosessener, bidrar vi til forutsetningen for mer effektivitet, oversikt og fleksibilitet. Dermed også grunnlaget for din suksess på lang sikt.

 
OK