Helselogistikk

Komme i mål med dynamikk. Og med Kardex.

Utnytte tilgjengelig potensial på en optimal måte, utnytte nye muligheter – med logistikk- og lagerløsninger fra Kardex skaffer du deg albuerom som du kan utnytte til å styrke din posisjon blant konkurrentene.

Et økende press på kostnader, en stadig økende  globalisering og en dårlig koordinert helsepolitikk: Farmasi- og medisinindustrien  konfronteres med stadig nye utfordringer. Og allikevel er ikke utsiktene så verst. Det er et stadig voksende antall pasienter over hele verden og en økende etterspørsel etter de mest moderne behandlingsmetodene, som i økende grad betales privat. Det å ta opp kampen om markedet for generiske produkter er et mulig svar på de endrede rammebetingelsene. Det andre svaret er følgende: Å forske og implementere vitenskapelige innovasjoner så raskt som mulig. Begge svarene betyr imidlertid: Bruke nye teknologier og utnytte tilgjengelige ressurser optimalt.


Mer drivkraft fra A til Å

Vi hjelper deg til å skaffe deg det albuerommet du trenger for dine avgjørelser. Takket være høyeste dynamikk i logistikk prosessene, fra utviklingen via produksjonen og frem til distribusjonen. Uansett om det gjelder beholdningskontroll av emballasjer, beholdere og stoffer, produksjonsklargjøring eller reseptadministrasjon, så fokuseres det alltid på optimering og effektivisering av arbeidsflyten.


Nye veier, nye muligheter

Også innen helseindustrien er salgskanalene i endring – frem til distributører og e-handelsledd. Dra nytte av våre omfattende erfaringer med produksjons- og forsendelseskonsepter og utnytt det potensialet som åpner seg for deg her.


Sikkerhet i viktige spørsmål

Hvem, hva, når, hvordan? Svarene på disse spørsmålene kan i visse situasjoner være av enorm viktighet for deg. Kardex gir deg mulighet til full sporbarhet, gjennom en nøyaktig registrering, dokumentasjon og kontroll av rekkefølge på alle relevante prosesser og systemer.


Fleksible og åpne for alt

Løsningene fra Kardex kan integreres i ethvert logistikksystem. På et effektivt lager, i produksjonen eller som buffer for ekspedisjonen. Kardex lagerstyrings programvare og Pick and Place inntretninger garanterer dessuten en sikker innlagring og plukking også under belastningstopper.

 
OK