Kjemisk industri

Alt er klart: Formelen for enda mer sikkerhet

Godt å vite: Med våre effektive logistikkløsninger øker du ikke bare prosessikkerheten og sparer inn på verdifull plass, men du er også enda raskere på markedet. Prosessikkerhet har aller høyeste prioritet i den kjemiske industrien.

Derfor har vi arbeidet intensivt med de forskjellige temaene rundt prosessikkerhet og styring av farlige stoffer, helt frem til nyordninger innen kjemikaliepolitikken som REACH. Derfor  tilbyr vi deg effektive løsninger til validering, overvåkning og sporing av varepartier. Våre spesialister besitter  omfattende erfaring med bransjespesifikke krav, som farlige stoffer, distribusjon ifølge ADR, lagring ifølge VCI-lagerklasser og storemballasjer. Også spesielle betingelser som eksempelvis lagring under kontrollert atmosfære og i rentrom er for oss helt normalt og hverdagslig.


Dynamikk for din suksess

Den som ønsker å heve seg over konkurrentene, må raskt implementere markedstrender og innovasjoner , benytte seg av nye teknologier og utnytte eksisterende ressurser så optimalt som mulig. Årsakene til økt behov for å agere er mangfoldige: Utviklingstider synker raskt, økende kostnadspress og en fremskridende globalisering. Modningsgraden i de forskjellige markedene gjør at selv i bransjen for spesialkjemikalier er det stadig vanskeligere å skille seg fra konkurrentene. I tillegg stiller handelsleddet  stadig nye krav til prosessteknologien. Innen utvikling, produksjon, lagring og distribusjon er det derfor nødvendig med høyeste grad av dynamikk. Her er det logistikkløsningene fra Kardex tar sitt utgangspunkt: Uansett om det gjelder føring av beholdninger for emballasjer, beholdere og stoffer, produksjonsklargjøring eller reseptadministrasjon, så fokuseres det alltid på optimering og effektivisering av arbeidsflyten.


Nye veier, nye muligheter

Også innen den kjemiske industrien er salgskanalene i endring – frem til distributører og e-forretninger. Dra nytte av våre omfattende erfaringer med produksjons- og distribusjonskonsepter og utnytt det potensialet som åpner seg for deg her.


Fleksible og åpne for alt

Våre løsninger kan innlemmes i ethvert logistikksystem. På et  effektivt lager, i produksjonen eller som buffer for ekspedisjonen. Kardex programvare for lagerstyring, samt  Pick and Place inntretninger garanterer dessuten en sikker innlagring og plukking også under belastningstopper.

 
OK