Merck – Forskningsprøver lagret i et kontrollert miljø

Merck er et ledende vitenskaps- og teknologiselskap innen farmasøytisk og kjemisk industri. Merck KGaA trengte en spesiell lagringsløsning for sin nybygde forskningsbygning i Darmstadt, Tyskland. Kardex Remstar leverte en kundetilpasset løsning for de gjeldende lagringskrav.Fordelene med ett blikk

  • Sikker lagring i et temperert miljø
  • Enkel tilgang til lagrede varer
  • Forbedret ergonomi
  • 66 % plassbesparelse

Laste ned brosjyre


 
OK