Kardex Remstar Horizontal Carousel:

9 fordeler som gir god plukkeffektivitet

Kardex Remstar’s formel til suksess: optimalisering av din produktivitet og varefl yt, samtidig som du reduserer plassbehov og øker kontrollen på lageret.

 

 

 

Produktivitet

 

Productivity

Med gods-til-person prinsippet transporteres de nødvendige delene til operatøren og ikke omvendt – raskt-fl eksibelt-pålitelig – uten noen uproduktiv gangtid og tid benyttet til å lete. Kardex Remstars løsninger tar alltid korteste vei til plukkstasjonen. Display funksjoner viser operatøren artikkel, antall og lokasjon det skal plukkes fra.

 

Plukk hastighet

 

Picking performance

Alle enheter kjøres samtidig, fl ere karuseller i en stasjon gir derfor en veldig stor totalkapasitet og høy plukk effektivitet. En operatør kan plukke 200 til 400 ordrelinjer per time. Optiske displayer på maskinene og på plukkstasjonene muliggjør en plukknøyaktighet på over 99 %.

 

Batch plukk

 

Batch picking

Papirløst plukk er mulig. Lagerstyringssystemet kombinerer flere ordre til en plukkrunde, dette gjør at operatøren kan plukke flere ordre samtidig og reduserer antall bevegelser og plukkoperasjoner.

 

Belastning

 

High payloads

Horisontal karuseller er ideelle for lagring og plukk av små og mellomstore varer. En karusell kan lagre en totalvekt opp til 54 tonn. Maskinenes vekt belastning kan tilpasses etter behov.

 

Plassutnyttelse

 

Optimum space utilization

Varene lagres kompakt på den tilgjengelige lagringsplassen. Dette eliminerer uproduktiv gangtid ved innlagring og plukk i lageret. Plukksonene er minimal og så liten som 5 til 10 kvadratmeter.

 

Pålitelighet og kompakt design

 

Reliability and compact design

Horisontale karuseller er kompakt, pålitelig og har lite vedlikeholdsbehov, som gir tilnærmet 100 % tilgjengelighet og høy driftssikkerhet.

 

Tilpasnings dyktig

 

Variability

For å oppnå maksimal hastighet/kapasitet kan systemet bli delt inn færre eller fl ere stasjoner etter behov, dette gjøres ved bare noen få tastetrykk. Dette gir for eksempel mulighet til å operere systemet med to isteden for en person i perioder med krav til høy plukkeffektivitet.

 

Sikkerhet

 

Safety

Horisontale karuseller fra Kardex Remstar tilfredsstiller de høyeste sikkerhetskrav. Systemet er lukket og har sikkerhetsgjerde som hindrer ulykker og uautorisert adgang. Plukkstasjonene er utstyrt med sikkerhetsdører som åpnes og lukkes automatisk.

 

Fleksibilitet

 

Flexibility

Horisontal karusellen kan tilpasses til de varer som skal lagres. Vognene og hyllene tilpasses individuelt.

Laste ned brosjyre
 
OK