Kardex Remstar Horizontal Carousel:

For høyere effektivitet og raske leveringstider

HorizontalCarousel

For høyere plukkhastighet, horisontale karuseller er vanligvis organisert som stasjoner.

Avhengig av installasjonen, størrelse og behov, mange mulige layouter er mulige:

 

 

 

Dobbel stasjon

 

Dual stations

En L-layout med to maskiner per stasjon passer for rom med høyde opp til 3 meter, og kan opereres av kun en person. En L-layout reduserer gangavstanden med 1 meter sammenlignet med en I-layout.

 

Tre og fire enheter per stasjon

 

Triple and Quadruple stations

Stasjoner med tre eller fire maskiner – ideelt for et stort antall produkter med frekvent plukk, normalt benyttes L-Layout. Alternativt kan en U-Layout eller in I-Layout benyttes hvis alle maskinene skal ha samme lengde. I-Layout er best når flere operatører skal jobbe mot samme stasjon.

 

Stasjoner i flere høyder

 

Stasjoner i flere høyder
Stasjoner i flere høyder
Stasjoner med løfteplattform
Stasjoner med løfteplattform

I noen tilfeller kan flere stasjoner I høyden være løsningen. To eller tre horisontale karuseller kan settes opp i høyden, hvor innlagring og plukking kan gjøres på ulike nivåer. Hvert nivå opereres uavhengig. Et rullebanesystem kan settes opp for å sikre en effektiv vareflyt mellom stasjonene. Systemet kan tilpasses opp til 9 meter takhøyde.

 

Med en høy stasjon på opp til 4,5 meter, kan en løfteplattform være løsningen. Denne vil da bringe operatøren til den høyden hvor det skal innlagres eller plukkes. For å optimalisere plukket er installasjonen delt inn i to eller tre plukksoner av lagerstyringssystemet Power Pick Global; alle ordrelinjer i en sone blir ferdigstilt før plattformen flytter seg til neste nivå.

Laste ned brosjyre
 
OK