Kardex Remstar Towermat

Effektiv og plassbesparende lagring av store dimensjoner og tungt gods

Towermat - Efficient and space-saving

Towermat vertikal heisautomat – perfekt plassututnyttelse for tunge lagringsenheter
Lagervarer med ektreme dimensjoner og tungt gods krever en gjennomtenkt lagringsløsning.  Tidligere har man benyttet store lagerarealer til lagring av langt gods, metall plater, verktøy, paller eller nettingbur, som har resultert i kompleks håndtering og dermed høye kostnader. Kardex Remstar leverer dynamiske og fleksible løsninger for disse spesielle kravene:  Towermat heisautomat. Varer med en totalvek opp til 5,000 kg brett kan effektivt integrert i logistikk prosessen med en Towermat. Den fleksible disignen av Towermat gjør det mulig å utnytte tilgjenglig areal og høyde i det eksisterende lageret. Resultatet blir mye bedre lagringstetthet og effektiv materialhåndtering.

 

 


Large and flat design – the ideal system for sheet metal

Materialer med opp til 2,000 x 6,000 mm kan lagres på en spesielt plassbesparende måte i en towermat heisautomat for metallplater, samt at automatisk transport av metallplatene til operatør stasjonen er mulig.

» Les mer

Space-saving solutions for long goods

Brukervennlighet er viktig også ved lagring av langgods. Rør, metal stenger og lignende gods opp til 10 000 mm lengde, kan veldig effektivt bli lagret og automatisk transportert.

» Les mer

The all-round talent for storing pallets

Fremtidige løsninger er individuelle! Kardex Remstar følger dette prinsippet også når det gjelder intern logistikk for spesielt tungt gods som for eksempel paller og nettingbur.

» Les mer

Flexibility for special forms such as tools

Lagring av tunge og store former og verktøy er spesielt krevende. Tunge vekter og uhåndterlige dimensjoner er utfordrende, Kardex Remstar har automatiske lagringsløsninger for å kunne spare plass med en sikker og effektiv håndtering også for denne type gods.

» Les mer

 

Tekniske data

Towermat FE EE
Maks høydeopp til 25,000 mm opp til 8,000 mm
Hylle data
Breddeopp til 10,000 mmopp til 8,200 mm
Dybdeopp til 2,000 mm opp til 1,500 mm
Belastning per hylle
maks. 5,000 kg 3,000 kg
Laste ned brosjyre
 
OK