Towermat langgods håndtering

Plassbesparende løsninger for langgods

Space-saving solutions for long goods

Brukervennlighet er viktig også ved lagring av langgods. Rør, metal stenger og lignende gods opp til 10 000 mm lengde, kan veldig effektivt bli lagret og automatisk transportert. Muligheten til å lagre emner opp til 5,000 kg, krav til lite gulvareal og spesielt den gode plassutnyttelsen er alle imponerende egenskaper. Opsjoner for å møte individuelle behov er tilgjengelige, som for eksempel muligheten til å sette opp en automatisk og direkte transport til sager ved kappe stasjoner.

 

 

 

 

Laste ned brosjyre
 
OK