Towermat tunggods håndtering

Fleksibel lagring av former og verktøy

Flexibility for special forms such as tools

Lagring av tunge og store former og verktøy er spesielt krevende. Tunge vekter og uhåndterlige dimensjoner er utfordrende, Kardex Remstar har automatiske lagringsløsninger for å kunne spare plass med en sikker og effektiv håndtering også for denne type gods. Ved å tilpasse maskinene til godset som faktisk skal lagres og forholdene der maskinen skal plasseres gir løsningene fra Kardex Remstar signifikante fordeler som effektivitet, pålitelighet og hastighet.  Løsningenes fleksibiliteten og ytelse spiller en sentral rolle i optimaliseringen av intern logistikk prosessen.

 

 

 

Laste ned brosjyre
 
OK