• Kardex Remstar Drive and JMIF
  to link to external systems

 • Kardex Remstar Drive and JMIF
  to link to external systems

Kardex Remstar Drive og JMIF

Innovative kommunikasjons løsninger til eksterne systemer

Løsninger for kommunikasjon mellom ERP/WMS systemer og dynamiske lagersystemer/Lagerautomater. 

 

Kardex Remstar Drive

Alle lagerautomater fra Kardex Remstar og mange systemer fra andre leverandører kan styres gjennom Kardex Remstar Drive direkte fra SAP®. Styringen av varene og lokasjonene i lagersystemet er kontrollert 100% av SAP®.

 

Fordelene med Kardex Remstar Drive:

 • Komplett integrasjon av Kardex Remstar Drive og SAP®
 • Enkel installasjon uten behov for opplæring
 • Enkel integrasjon av kunde spesifikke prosesser
 • Kan installeres uten behov for å endre eksisterende prosesser

 

Kardex Remstar JMIF (Java Machine Interface)

JMIF er en service som benyttes for kommunikasjon mellom Kardex Remstar lagerautomater og kundenes verts systemer (eksempel: WMS, ERP, robot systemer, rullebane systemer etc.).

 

Fordelene med Kardex Remstar JMIF:

  • Kan benyttes på mange ulike plattformer takket være Java® teknologi. 
  • Basert på mye brukt og godt testet “Open Source” komponenter
  • Installeres som en service eller i en konsoll uten brukergrensesnitt
  • Mange maskiner kan kontrolleres uten påvirkning av hastigheten og effektiviteten
  • Konfigurerbar med mange muligheter og opsjoner

   
  OK